Jdi na obsah Jdi na menu
 


O čom je Veľká Noc?

Keď sa ma kamarátka spýtala, že prečo oslavujeme na Veľký Piatok niečiu smrť, či to nie je náhodou nejaké morbídne, tak som sa rozhodla napísať tento článok. Uvedomila som si, že veľa ľudí skutočne nevie o čom je tento sviatok. Nechcela som to však uverejniť len na tejto stránke. Túžila som po tom, aby sa o významu Veľkej Noci dozvedelo moje okolie. Keďže bývam na internáte prišlo mi veľmi príhodné zrealizovať môj nápad práve tam.  Napísala som teda jednu A4 textu, vytlačila 5 kópii a rozvešala na rôznych miestach tak, aby si to ľudia všimli. Možno vám to príde vtipné, ale najstrategickejšie bolo nalepiť tieto články do kuchyniek vedľa mikrovlnky, lebo vzhľadom k tomu, že ohrievanie jedla trvá niekedy aj 5 minút, tak majú čas si to to prečítať. Jednu kópiu som tiež zavesila na nástenku v škole. Ale dosť už bolo úvodu. Tu je ten článok:  

O čom alebo o Kom je VEĽKÁ NOC - VELIKONOCE?

 

Veľa z nás vie, že počas veľkonočných sviatkov majú niektoré dni svoje špeciálne prívlastky, ako napríklad kvetná nedeľa alebo biela sobota. Ale mnohí netušia, prečo je to tak, čo to znamená, a čo sa v tie dni pred okolo 2000 rokmi odohralo. Tak som vypracovala taký stručný popis uplynulých a nastávajúcich dní.

Popolcová streda: Je to deň, kedy začína 40 dňový pôst. Popravde je to 46 dní do Veľkej noci, keď nepočítame nedele. Súčasťou tejto stredy je značenie kríža z popolu na čelá veriacich. Poznačenie je sprevádzané slovami: „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.“ alebo „Kajajte sa a verte v Evanjelium.“ Tento popol sa páli z palmových listov alebo z bahniatok z kvetnej nedele minulého roku. Židia popolom symbolizovali ľútosť nad svojimi hriechmi, pokoru a hlboké pokánie. Preto sa aj mnoho kresťanov v tento deň zamýšľa nad smerovaním svojho života a uvedomovaním si svojej vlastnej konečnosti.

Kvetná nedeľa: Je to týždeň pred veľkonočnou nedeľou. Pripomíname si príchod Pána Ježiša Krista do Jeruzalema na oslici. Ľudia mu hádzali pod nohy palmové listy, klaňali sa mu a volali: „Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosana na výsostiach!“ (Mt 21,9) Tiež sa k tomuto dňu vzťahuje text o vyčistení chrámu, kedy Ježiš prišiel do Božieho Domu, spravil si bič a vyhnal predavačov, kupcov a peňazomeňcov. Pretože je napísané: „Dom môj bude sa volať domom modlitby pre všetky národy. Ale vy ste z neho urobili peleš lotrov.“ (Mk 11,17). Ježišovi sa nepáčilo, že chrám sa premenil na trhovisko a urobil si tam poriadok svojským spôsobom. Tým nám Boh ukázal, že sa dokáže na nás aj nahnevať a napomenúť nás, keď robíme niečo, čo sa mu nepáči.

Zelený štvrtok: Nachádza sa v týždni spoločne s Veľkým Piatkom a Veľkonočnou nedeľou. Je to deň, kedy si pripomíname Večeru Pánovu, umývanie nôh, modlitbu v Getzemanskej záhrade, Judášovu zradu a zajatie. Ježiš počas Večere Pánovej umýva nohy svojim učeníkom na znak lásky a aby im ukázal, že majú s ním podiel. Tiež ich vyzýva, aby si navzájom umývali nohy. Môžeme to chápať jednak ako symbol pokory jedného pred druhým. Z toho duchovného hľadiska to však môžeme vnímať aj tak, že Ježiš umyl učeníkom nohy, aby im ukázal, že On je Ten, ktorý ich zbaví nečistoty ich hriechov. A oni navzájom sa majú utvrdzovať v tejto pravde a šíriť evanjelium ďalej. Počas Večere Pánovej Ježiš poukazuje na svojho zradcu a pripravuje učeníkov na to, že má čoskoro zomrieť. V Getzemanskej záhrade sa modlí k Otcovi, aby od Neho odňal tento ťažký údel, ale zároveň sa Mu oddáva a hovorí Otcovi nech sa deje podľa Jeho vôle. Potom prichádza Judáš, bozkom ho zradí a vojaci zatknú Ježiša.

Veľký Piatok: Tento deň je kľúčový v histórii ľudstva. Pripomíname si Ježišov súdny proces, nesenie kríža na Golgotu a Jeho následnú smrť. Ježiša priviedli najprv k Annášovi (svokor Kaifáša) a ku veľkňazovi Kaifášovi. Tam ho palicovali, opľúvali a hľadali na neho falošných svedkov. Potom ho odviedli k Pilátovi, ale ten na Ňom nenašiel vinu, a tak Ho poslal k Herodesovi. Ten sa Mu len posmieval, zneuctil Ho, navliekol do lesklého rúcha a poslal naspäť k Pilátovi. Ľud na Piláta veľmi naliehal a kričal, nech Ježiša ukrižujú. On to však nechcel urobiť, a tak im ponúkol nech si vyberú medzi vrahom Barabbášom a nevinným Ježišom. Oni si vybrali, aby Ježiša ukrižoval a toho druhého prepustil. Pilát si to nechcel vziať na zodpovednosť, a tak si umyl ruky a vydal im Ho. Ježiša zbičovali, nasadili mu na hlavu tŕňovú korunu, a potom absolvoval urputnú cestu na Golgotu, kde si musel vyniesť svoj kríž. Keď ho už pribili a zavesili, ešte sa rozprával s dvoma lotrami, ktorých ukrižovali spolu s Ním. Jeden sa z Neho posmieval a druhý povedal: „My sme spravodlivo odsúdení, ale tento neurobil nič zlého.“ Ježiš mu vtedy sľúbil, že ešte v ten deň sa stretnú v raji. Ježiš potom dokonal. Tma nastala po celej zemi, bolo zemetrasenie, mŕtvy vstávali z hrobov a chrámová opona sa roztrhla na polovicu. Ako to neveriaci stotník videl zakričal: „Naozaj Syn Boží bol tento!“ (Mt 27,54) Potom Ježiša sňali z kríža a uložili do hrobu. Ježiš zomrel, aby my sme mohli byť zachránení a očistení od našich hriechov. „Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili.“ (1.list Petra 2,24)

Biela sobota: Je to deň, o ktorom nič nevieme. Je ticho, nič sa nedeje. Ježišovo telo leží v hrobe.

Veľkonočná nedeľa: Znamená pre nás novú nádej. Ženy idú pomazať Ježišove telo, ale hrob je prázdny. Kameň je odvalený a anjel sedí na ňom. Ježiš vstal z mŕtvych. „Niet Ho tu, lebo vstal, tak ako povedal!“ Mt 28,6 Ženy sa z toho veľmi tešili a šli to hneď povedať učeníkom. Po ceste ich stretáva Ježiš a hovorí im: „Buďte pozdravené.“ Ježiš žije!

„Lebo tak Boh miloval svet, že Svojho Jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ Ján 3,16                                                              (Autorka: Zuzana Kulišková)

Koniec článku.

Reakcie ľudí, ktorí ho čítali boli rôzne, ale myslím si, že viac-menej pozitívne. Dve dievčatá z mojej skupiny boli veľmi nadšené a povedali, že to bol veľmi dobrý nápad. Na jednej strane sa ľudia dozvedeli zopár informácii o nasledujúcich sviatkoch a mali možnosť sa nad tým zamyslieť. Na druhej strane sa aspoň nenudili pri ohrievaní večere. Môj spolužiak so mnou začal na ceste zo školy viesť otvorenú debatu o kresťanstve z jeho pohľadu ako ateistu, čo si myslím, že bolo veľmi plodné a povedal, že ešte sa o tom musíme porozprávať pri pive, keď budeme mať trošku voľna od učenia. Ďalší človek mi zas napísal na Facebooku a začal sa pýtať otázky o Božom Slove. Jedno dievča sa síce vyjadrilo,  že som si vybrala zlú krajinu na „osvetu“, ale ja si myslím, že práve naopak. Česká republika je krajina, ktorá potrebuje Boha, lebo podľa štatistík je to jedna z najateistickejších krajín.

Takže aj takýmto spôsobom sa dá evanjelizovať nenásilným spôsobom. Ľudia si mohli, ale nemuseli môj článok prečítať a je len na nich, ako s tými informáciami naložia. Verím však, že to prinesie dobré ovocie.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

How to basis Google

Davidduche,13. 1. 2023 4:26

That means you'll get the idea some new features and have access to additional channels where you can pick up visibility, without having to make nous of some complicated, guide migration process. https://googlec5.com

Test, just a test

RichardScuch,18. 6. 2022 7:25

Ha encontrado el sitio con el tema, que le interesa.

Sois absolutamente derechos. En esto algo es yo pienso que es el pensamiento bueno.

https://mixfilesmaker.com/

Pozdrav

Michael Milec,2. 6. 2014 1:59

Potešujúce . Zážitky s Bohom sú nenahraditeľné momenty večných hodnôt. Gratulujem na skvelej myšlienke prehovoriť ku spoluobčanom ktorý hľadajú náplň duchovných , nebeských hodnôt a často nevedia ani ako k tomu prísť. Ján 3:16 je klasický prístup lásky Stvoriteľa ktorý svetu da to, bez čoho by sme sa nikdy k Bohu nedostaly , vtedy ked´ sme ani nevedeli čo potrebujeme: Je to dar večného života, vydobytého krvou nevinného Baránka Ježiša Krista ktorý nadobúdame vierou, ked´ Ho prijímame a stávame sa dietkami najvyššieho Boha ( Ján 1: 12.13 )

Re: Pozdrav

Zuzana Kulišková,3. 7. 2014 0:36

Ďakujem za povzbudzujúci komentár, veľmi si to vážim, že ste zareagovali. Potešilo ma to :)