Jdi na obsah Jdi na menu
 


List č.1

Pokoj domu tomuto!

Počul si už o tom, že sa priblížilo kráľovstvo nebeské? Veru ľahšie bude v súdny deň Sodome a Gomore ako mestu, čo neprijme evanjelium. Mňa však Boh poslal ako ovcu medzi vlkov. Som opatrná ako had a bez falše ako holubice. Boh mi zavše povie, keď zlyhám: „Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.“ Nemusím sa trápiť, keď ti mám hovoriť, lebo v tej chvíli mi je dané, čo mám riecť. Pretože Duch môjho Otca hovorí za mňa. Keď vyjdem von z domu povzdychnem si: „Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo.“ Preto prosím Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. Aby bezmocné a zmorené ovečky našli svojho Pastiera. Avšak nie je učeník nad Učiteľa, preto sa vždy spolieham na svojho Pána. Chodím medzi pohanov, lebo nepotrebujú Lekára zdraví, ale chorí. Avšak ja nie som Lekár. Môj Pán je uzdravovateľ ľudských duší. Lebo nechcem, aby moji blížni boli vyhodení von do tmy. Lebo tam bude plač a škrípanie zubov. Vidím ich však ako chorí pobehujú po svete. Poviem im: „Ježiš vzal na seba všetky naše neduhy a niesol naše nemoci.“ Vtedy sa zľaknú, lebo sú to ľudia malej viery.
 
Keď vidím niekoho chodiť do kostola, ale slúži aj svojmu telu poviem si: „ To je nešťastník!“ Lebo nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď bude jedného nenávidieť a druhého milovať , alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôže slúžiť Bohu aj telu. Ale nehnevám sa na nikoho, lebo iba ak ľuďom odpustím ich previnenia, aj môj Otec nebeský mi odpustí. Ale ak by som neodpustila, ani môj Pán mi neodpustí, keď sa previním.
Snažím sa ľudí nesúdiť, lebo nechcem byť súdená mojim súdom. Najprv si vytiahnem brvno z môjho oka, kým brata upozorním na smietku v jeho.
Keď som Boha o niečo prosila aj som to dostala. Hľadala som a našla som. Klopala som na bránu nebies a bolo mi otvorené. Avšak nie som jediná kto klope. Aj Ježiš klope na naše srdcia a stojí predo dvermi. Nikde sa nevnucuje. Len čaká. Je len na našom svedomí, či Ho tam necháme čakať.
 
V mojom zatiaľ krátkom živote som sa naučila jednu vec: Nie každý, kto Bohu hovorí: Pane, Pane! Vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. A preto som hľadala najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné mi bolo pridané. Nie som ustarostená o zajtrajší deň, lebo Boh sa o mňa zajtra postará.
 
A okrem  tohto všetkého ma Boh naučil, že prikázania nie sú ako prikázania. Počula som, že bolo napísané: Nescudzoložíš! Ale Ježiš povedal: „ Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci.“ Zamýšľam sa. Koľko krát si potom scudzoložil ty?
 
Keď som sa riadila podľa zákona: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa bola som podobná ako pohania. Či aj oni nemilujú svojich blížnych? Ale taktiež nenávidia svojich nepriateľov. Tak som začala milovať svojich nepriateľov a dobrorečím tým, čo ma nenávidia. Každý večer sa modlím za tých, čo sa mi protivia. Pretože chcem byť dcérou svojho Otca , ktorý je v nebesiach. Veď On dáva vychádzať slnku aj na dobrých aj zlých a zosiela dážď aj na spravodlivých a nespravodlivých.  A tak radujem sa a veselím, lebo moja odmena je hojná v nebesiach.
 
Bola som svedkom veľkého zázraku. Ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veľké svetlo. Tým, čo sedeli v krajine a v tôni smrti, vyšlo svetlo.
Dokonca som chytila aj pár rybiek, lebo Pán ma urobil rybárom ľudí.
Bojím sa zhromažďovania pokladov na zemi, lebo Boh ma varoval pred moľou, hrdzou a zlodejmi. Ale ukázal mi úžasné miesto v nebi, kde nie je ani moľ ani hrdza neničí a ani zlodeji sa nevlamujú a nekradnú. Upozornil ma, že tam, kde je môj poklad, tam je bude aj moje srdce.

Musím sa už rozlúčiť, lebo musím čakať. Vieš na Koho čakám? No predsa na Spasiteľa, ktorý má prísť. Ale povedal mi, že keď príde mám mať za sebou zástup ľudí, ktorých som priviedla k Nemu. Chceš byť mojou veľkou rybou? Ak áno pamätaj, že nie si hoden, aby Boh vošiel pod tvoju strechu. Ale povedz iba slovo a tvoja duša ozdravie. Vedz, že nikto nenalieva nové víno do starých nádob. Sám to poznáš. Staré nádoby sa roztrhnú , víno sa rozleje a aj samotné nádoby sa pokazia. Ale nové víno vlievajú do nových nádob, a oboje sa zachováva. Tak ak chceš, aby bolo tvoje srdce opojené dobrým novým vínom vymeň ho za nové. Pros Pána o výmenu a o naliatie živej vody do tvojho vymeneného srdca. Pretože živá voda nielen utišuje smäd, ale taktiež chráni aj od špiny, čo sa nachádza vonku. Tak neváhaj! Pretože Ježiš zomrel za tvoje hriechy a chce, aby mu otvoril dvere do svojho srdca a bol spasený. Hľadáš pokoj? Samozrejme. Každý hľadá pokoj. Ale málo je tých, čo ho nachádzajú. Prezradím ti tajomstvo:  Boh je Pokoj.
Musím ťa však upozorniť. Ak chceš vyplniť Božiu vôľu musíš byť vytrvalý. Len tak dosiahneš zasľúbenie.
 
Bojíš sa, že Boh ťa po tom, čo si urobil neprijme? Nezúfaj, pretože On chce, aby si sa k Nemu vrátil, lebo je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti. Jemu je ľúto spôsobiť pohromu.

A tak v pokoji ľahnem si, aj zaspím, lebo Hospodin, aj keď som sama dá mi prebývať bezpečne.

Amen
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář