Jdi na obsah Jdi na menu
 


List č.2

Ty na chvíľu zastaň, aby som ti zvestovala Božie Slovo!

Pretože sekera je už priložená na korene stromov. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie vytnú a hodia do ohňa. Lebo už si dosť pokúšal Pána, svojho Boha. Ale Boh dáva ľuďom nádej, pretože sedeli v krajine a tône smrti a uzreli veľké svetlo. Pretože činili pokánie. Ježiš ich predsa varoval, že sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Ale najprv museli odpustiť ostatným, pretože náš Otec by im neodpustil, ale keďže verili a odpustili previnenia druhých ľudí, hoci to bolo ťažké, tak im aj Boh odpustil a vtedy boli slobodní. Tiež spoznali, že nemôžu slúžiť dvom pánom. Raz sa stalo, že jedného nenávideli a druhého milovali a potom druhý raz, že jedného sa pridŕžali a druhým neľútostne pohrdli. A mnohokrát pohrdli práve Bohom. Preto ich Boh varoval, že nemôžu predsa slúžiť Jemu aj hriechu. Uverili pretože sa báli, že budú vyhodení von do tmy a, že budú plakať a škrípať zubami. Spoznali, že nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí a tiež uznali, že práve oni majú príznaky choroby hriechu. Ktorá ich zožiera deň za dňom čoraz viac. Snažili sa nájsť svoj život, ale pritom sa im strácal pred očami. Ale keď sa oddali živému Bohu zrazu sa im otvorili oči a našli to po čom túžili. I keď sa im ľudia smiali, že život stratili pre Boha. Hospodin bol s nimi a korunoval úspechom všetko, čo robili. A nemuseli nič hovoriť, pretože Hospodin bojoval za nich. Osobne išiel pred nimi a doviedol ich k odpočinku. Ale bol tam jeden, ktorý stále váhal. Robil zlo a jeho viny a jeho hriechy ho pripravili o blaho. Jedol, ale nenasýtil sa, smilnil, ale bolo mu to zbytočné, pretože opustil Hospodina, aby pestoval smilstvo. A ľudia okolo mu vraveli: „Manželstvo maj v úcte a nech je tvoje manželské lôžko nepoškvrnené.“ Ale on nepočúval. Páchal zlé, lebo nevedel, čo činil. Vo svojej otupenosti sa oddal výstrednostiam, aby zo ziskuchtivosti páchal všetku nečistotu. Všetko mu bolo dovolené, ale až neskoro zistil, že nie všetko mu bolo prospešné. Myslel si, že už niet pre neho záchrany a že už z väzenia hriechu niet cesty von. Mnohí mu radili: „Odstúp od zlého, hľadaj pokoj a snaž sa oň.“ Ale on bol vedený slepým. A pravdaže, keď slepý viedol slepého, tak obaja padli do jamy. Našťastie začal volať k Hospodinovi a úpenlivo ho prosiť. A Hospodin ho vyslyšal a vytrhol zo všetkých jeho hrôz. Však či je Hospodinovi niečo nemožné? Ježiš predsa vyniesol všetky naše hriechy na drevo kríža, aby my sme žili spravodlivosti, aby v nás už nebolo hriechu. Predsa Jeho krvavé rany nás uzdravili. On stojí pri našich dverách a klope. Keď otvoríme rád vojde a očistí nás od našich hriechov. A to spoznal aj ten chlapík. Jeho hriechy boli sťa šarlát a zrazu jeho duša bola biela ako sneh. Rád zamenil svoje hriechy za spravodlivosť a svoje neprávosti za milosrdenstvo voči blížnym. Uvedomil si, že keď opustil Boha a kráčal svojou cestou tak si nespôsobil nič dobré. Ale on vyznal svoje hriechy a Boh ukázal, že je verný a spravodlivý a odpustil mu všetky jeho hriechy a očistil ho od všetkých neprávostí. Lebo u Hospodina je záchrana a požehnanie. A vtedy si uvedomil, že nemožno rušiť Božie sľuby. Čo Boh spojil to už nechce rozdeľovať. Preto už bol v Kristovi a stalo sa z neho nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa nastali nové. Rýchlo sa utíšila jeho duša. Pretože blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. A Hospodin splnil svoj sľub. Odvtedy muž smeroval k večnému životu. Tiež priľnul ku svojej manželke s ktorou si sľúbil vernosť pred oltárom už pred mnohými rokmi, ale Boh posilnil, čo bolo zranené. Pretože ani nalomené steblo nedolomí. A muž bol veľmi šťastný. Pretože Boh ho spasil nie pre jeho skutky, ktoré konal, ale podľa milosrdenstva a to kúpeľom znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha. Svätého, ktorého vylial na neho hojne skrze Ježiša Krista nášho Spasiteľa. Nechceš aj ty aby sa ti utíšila tvoja duša? Aby ťa Boh doviedol k odpočinku a spoznal skutočnú lásku? Pretože srdce je klamné nado všetko – kto sa v ňom vyzná? Ale Boh skúma naše srdcia. A skúma aj tvoje. Čo v ňom asi tak vidí? Smilstvo a klamstvo alebo pokoru a vieru? Rád by tam videl to druhé ver mi. Pretože On chce lásku nie obete. Okús a spoznaj, že dobrý je Hospodin. On trpel za teba a chce ťa vyliečiť. Či je Hospodinovi niečo nemožné? Však aké sú veľké Jeho znamenia a mocné Jeho divy. Neváhaj už pretože okrem Boha niet záchrancu a okrem Neho iného boha niet. Ak sa obrátiš On ťa navráti a privinie si ťa k sebe. On vzhliada na biedu tvojej duše a chápe tieseň tvojej duše. A chce ťa aj o čistiť ale musíš byť pokorný. Pretože len tých vyučuje svojej ceste. Chcem, aby si dobrorečil Hospodinovi v každom čase. Pretože dnes je ten čas. Dnes je deň spasenia pre teba.

Ver, že Božia cesta je dokonalá, reč Hospodinova osvedčená, On je predsa štítom každému, kto sa k Nemu utieka.

Ja som to už okúsila a je to super pocit. Mal by si to vyskúšať byť taký slobodný. Ale pamätaj, že len On ťa môže oslobodiť. Neboj sa, že by si svoj život stratil. Pretože práve vtedy, keď Bohu odovzdáš svoj život vtedy nájdeš, to čo hľadáš toľké roky.

Amen

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář