Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čím je kresťan iný?

Nedávno som sa zúčastnila diskusie s pánom, ktorý bol pomáhať utečencom na Balkáne. Keď sa ho na konci moderátor spýtal, či tam mal nejaký zážitok s Bohom, tak odpovedal: „Nič strhujúce som nezažil, ale utkvela mi v mysli jedna otázka. Čím som ja ako kresťan lepší ako ostatní? Sú tu ľudia, ktorí pomáhajú utečencom rovnako ako ja a mnohokrát ešte viac. Vedia dávať viac úsilia, viac času, viac peňazí a aj viac lásky pre cudzincov ako ja. Sú často šikovnejší, trpezlivejší, láskyplnejší, ochotnejší a vytrvalejší. Táto otázka mi stále vŕta hlavou. Čo ma robí iným? V čom som ako kresťan lepší?“

 

Túto otázku si aj ja kladiem. Veď som taká nedokonalá. Mám povahu, ktorá nie je vždy jednoduchá. Moje srdce nie je vždy tak otvorené pre ostatných. A často ma zahltia povinnosti a starosti sveta a nepozerám sa na to podstatné.  Mám priateľov aj z nekresťanských kruhov, ktorí sú skvelí a robia úžasnú prácu a službu vo svojom okolí.

 

Tiež som začala pozorovať ľudí v cirkvi. Sú tam niekedy ľudia, ktorí hrajú v kapele, vedú besiedku, mládež, dorast alebo dokonca kážu, ale keď sa pozriem na ich život mimo cirkvi, tak sú úplne odlišní. Hrajú akoby dve tváre. Hoci v nedeľu slúžia Bohu, tak v piatok sú opití v krčme a ich slovník z ďaleka neodpovedá kresťanovi.

 

Pavol v 2. liste Korintským píše: „Lebo sme vôňou Kristovou Bohu aj medzi tými, ktorí sú na ceste k spaseniu, aj medzi tými, ktorí sú na ceste do zahynutia. Ale kto je na to spôsobný?“

 

sklomalba-sme-vonou-kristovou-i-original.jpg

 

Svojím životom, by sme mali voňať ostatným okolo seba. Keď niekto alebo niečo vonia, tak sa to stáva pre nás automatický príťažlivé. Každý z nás pozná tú krásnu vôňu jarných kvetov. Ale naopak sme zažili aj smrad zhnitých potravín alebo trusu. Mali by sme odzrkadľovať Krista a žiť tak, aby bol aj pre ostatných príťažlivý. Pavol dáva však na konci 16. veršu otázku: „Ale kto je na to spôsobný?“ Kto z nás je svojim životom a skutkami taký dokonalý, aby vždy voňal a bol príjemný pre svoje okolie?

 

Ježiš v Evanjeliu podľa Matúša dáva priamy kontrast medzi veriacim a neveriacim: „Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Lebo on dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? Či to isté nerobia aj mýtnici? A ak budete pozdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to isté nerobia aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

 

Takže prístupom, ktorým by sme sa mali odlíšiť od ostatných je ten, že by sme mali milovať svojich nepriateľov. To je veľakrát veľmi ťažké. Sú ľudia, ktorí nám ublížili, ktorí sa zachovali veľmi zle voči nám a my by sme ich mali milovať? Ježiš hovorí, že práve to je jedna z ciest ako sa odlíšiť od pohanov. A z mojej skúsenosti viem, že hnev, neláska, zatrpknutosť a opovrhovanie iným človekom nikdy neprináša dobré ovocie. Keď nám niekto ublíži, tak zmierením by malo byť odpustenie, aj keď si ten druhý možno nikdy neprizná svoje pochybenie.

 

Ježiš nás preto v ďalšej kapitole vyzýva:  Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky.“ Znie to trošku kruto, ale Boh nám tým chce povedať, aké je odpustenie v živote dôležité. A núti nás to zamýšľať sa nielen nad ostatnými, ale hlavne nad našimi vlastnými zlyhaniami.

 

Ďalšia vec, ktorú Ježiš hovorí pre odlíšenie sa od ostatných, sa píše v Evanjeliu podľa Jána 13. kapitole:Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“

 

Keď príde neveriaci do spoločenstva kresťanov, tak by nemal z nich cítiť nejakú medziľudskú nevraživosť. Rozprávala som sa s niektorými, ktorí nepoznali Boha a je úžasné, že ich skúsenosťou pri príchode do zboru bola láska a prijatie. Veľa z nich mi hovorilo, že práve preto začali viac navštevovať stretnutia kresťanov, lebo z nich cítili lásku a videli ako sa navzájom o seba ľudia starajú a zaujímajú. Nie je to tak však v každom spoločenstve, a preto by sme mali na tom pracovať. Ježiš nás ku tomu vyzýva.

 

Pavol v liste Galatským píše: „Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konajme! Nehľadajme prázdnu slávu, nedráždime sa navzájom a nezáviďme jeden druhému!“

 

To, že prináležíme Bohu by malo prinášať aj ovocie. Na tomto úryvku ma najviac zaujalo sebaovládanie a závisť. Nehnevať sa na niekoho, keď nám lezie už dlhšie na nervy je veľmi ťažké. Často nás niečo podráždi a potom stačí už len kvapka k tomu, aby sme vybuchli. Práve preto sme vyzývaní k tomu aby sme sa vedeli ovládať. Je to nielen o hneve, ale aj o inklinácií k mnohým pokušeniam a závislostiam. Či už ide o telesné pokušenia alebo drogy, závislosť na sledovaní televízie, seriálov či surfovaní po internete. V našej krajine sa hovorí, že Slovák závidí druhému aj nos medzi očami. Je to veľmi smutné, ale ako sledujem ľudí okolo seba a hlavne keď čítam rôzne diskusie na internete, tak je to žiaľ pravda. Závisť je u nás veľmi bežná a vedie k šikane, opovrhovaniu druhým, násiliu a pomste len preto, lebo druhý má lepšie auto alebo išiel na zaujímavejšiu dovolenku. Dokonca často nedoprajeme sociálne dávky ľuďom, ktorí to potrebujú. Kresťan by sa mal od všetkého zlého ovocia oslobodiť a naopak konať láskavo, radostne, pokojne, zhovievavo, dobre, verne, mierne a ovládajúc svoje žiadosti.

 

Na koniec by som ešte chcela dodať z listu Rímskym: „Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“

 

To je naša najväčšia výsada, že máme odmenu v nebu a spasenie v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Keď budeme veriť v Neho a žiť podľa Jeho Slova a príkladu, tak môžeme svojím životom svedčiť ľuďom okolo nás.

 

Amen.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář