Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednota

Počas jedného nedeľného rána som bola v kostole a bola kázeň o jednote. Uvedomila som si, že je tak veľmi dôležitá a pritom tak veľmi chýba. Jednota v rodine, v Cirkvi, v štáte, v Európe aj vo svete. Už na základnej škole sme sa učili o tom ako skončila vláda Svätopluka. Mal troch synov a pri predávaní žezla im názorne ukázal podobenstvo o troch prútoch. Jeden sa im podarilo ľahko rozlomiť, ale keď ich spojil dohromady, tak boli silné. Synovia si však otcovu radu nezobrali k srdcu a kvôli svojej nejednote padli všetci aj celá Veľkomoravská ríša.

 

svatopluk_i.jpg

 

Vidíme to aj dnes. Kvôli nejednote odchádza Veľká Británia z EÚ, kvôli nejednote sa rozpadávajú rodiny, kvôli nejednote verí menej ľudí v Cirkev...


Tu by som sa chcela zastaviť. Sme svedkami veľkého štiepenia v Cirkvi. Nielen vznikom nových denominácií, ale aj vnútri. Samy to zažívame u nás v ECAV na Slovensku. Ak je naším cieľom naplniť Ježišovu výzvu a privádzať ľudí k Bohu, tak je dôležité, aby sme sa ako Cirkev Božia zjednotili. Či už je niekto katolík, evanjelik, baptista, adventista či z Cirkvi bratskej. 


Kedysi som mala názor, že Ekuména je len fraška a pokrytectvo. Dnes v tom vidím hlbší zmysel a verím, že je to veľmi dôležité. Preto vyzývam všetkých, nás kresťanov, aby sme boli ekumenickí počas celého roku. Aby keď sa stretneme s ateistami a on sa bude pýtať na Cirkev sme nehovorili o tom, že protestanti sú sekta, ak sme katolíci alebo že katolíci sú modloslužobníci, ak sme protestanti. Aby sme sa nedelili, ale spájali. Mojím snom by bolo, keby bola jedna Cirkev, ale žiaľ pre tvrdosť ľudských sŕdc to nie je možné. Ježiš povedal, že najviac pritiahneme ľudí k Nemu, ak sa ako kresťania budeme milovať. „Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“ (Ján 13,35) Láska neznamená, že nevidíme problémy. Láska prináša pokoj a porozumenie tam, kde by sme to najmenej čakali.


Jednota má silu. Vďaka jednote ľudí ktorí vyšli do ulíc sa nám pomaly darí zosadiť vládu mafie. Vďaka jednote v manželstve sa vytvára ideálne prostredie na výchovu detí. Vďaka jednote v orchestri môžeme zažiť úžasný koncert. Vďaka jednote v kresťanskom spoločenstve môžeme privádzať ľudí k Bohu. 
Veríme, že Boh je jeden a zároveň Svätá trojica. On sám nám ukazuje Jednotu v sebe samom. „Ja a Otec sme jedno.“ (Ján 10,30)

 

Tesne pred tým ako Ježiša zajali v Getsemanskej záhrade sa modlí za svojich učeníkov a ďalších, ktorí v Neho uveria, aby boli jednotní, lebo vie, že to je tým pravým kľúčom. „Nielen za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa, aby všetci JEDNO boli, ako Ty, Otče, si vo mne a ja som v Tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty poslal.“ (Ján 17, 20-21)

 

Buďme preto jednotní vo všetkom čo robíme!

 

Amen

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář