Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čo bude s Tebou, ak zajtra umrieš?

Pred pár rokmi sme na Večernici (kresťanskom večeri pred Vianocami) riešili otázku života, smrti a posledného súdu. Tá téma bola veľmi silná a mnohých ľudí, aj neveriacich, sa hlboko dotkla. Po nedávnych leteckých nešťastiach, vojne na Ukrajine i v Izraeli, povodniach u nás v Žiline som si spomenula na video, ktoré bolo premietané práve na spomínanej akcii.

„Čo bude s Tebou, ak zajtra zomrieš?“

Hoci je to video už staré, myslím si, že je aktuálne pre všetky generácie. S otázkou života a smrti sa stretávame veľmi často, lebo je to súčasťou nášho bytia. Večerné noviny sú plné správ o tom, koľko ľudí zomrelo a kde. Niektorí si užívajú život natoľko, že si nepripúšťajú, že by mohli niekedy zomrieť a iní zas v smrti vidia vyslobodenie.

Na noci kostolov v Brne sme hrali scénku, kde si ľudia vyberali situácie v živote, ktoré chceli stráviť s Bohom a zase iné, pri ktorých si nežiadali Jeho spoločnosť. Na konci padli dve kľúčové otázky: „Dokážeš žiť bez Boha?“ Tu by mnohí z nás, tak isto ako aj herci v scénke odpovedali: „Niekedy je to bez Neho ľahšie.“ alebo „Veď to nie je až taký problém žiť bez Neho, mnohí to zvládajú a ide to.“ Scénka však končila otázkou: „A môžeš aj zomrieť bez Neho?“ Na toto sa už horšie odpovedá, pretože ani vo vyspelom 21.storočí stále nepoznáme podstatu smrti, a čo presne nasleduje po nej.

Prečo je tak ľahké žiť bez Boha? Je pre nás zastaralý, konzervatívny, zväzujúci alebo príliš abstraktný? Je ťažké žiť podľa Jeho pravidiel a zároveň žiť v tomto hriešnom svete.  Kde najväčšou zábavou sú drogy, sex a peniaze. Niektorí si myslia, že alkohol je ten, ktorý prináša slobodu. Iní ju zas vidia v intímnom živote. Príde im moderné a cool mať každý víkend iného partnera. Ľudia sa nechajú ovládnuť rôznymi vecami. Slávou, pýchou, peniazmi a dokonca aj prácou.

V Biblii sa píše: „ Všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť.“ 1.Korintským 6,12

Boh nám neberie každý deň z ruky cigaretu, aby sme prestali fajčiť. Ani nás neťahá von z krčmy, keď už je to s nami na hrane. On nám dal slobodnú vôľu. Môžeme sa rozhodnúť, či chceme žiť pre Neho, alebo holdovať radovánkam tohto sveta. Ponúka nám však pravú slobodu.

„Keď Vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.“ Ján 8,36

Už viac nebudeme zviazaní ťarchou hriechu, bude nám odpustené. Nemusíme sa báť smrti, lebo máme istotu spasenia v Kristovi Ježišovi našom Pánovi. On zomrel za nás, zobral na kríž všetky naše hriechy a na tretí deň vstal z mŕtvych, čím porazil smrť a teraz žije v nebesiach.

„A ako je ľuďom uložené raz umrieť, a potom príde súd“ Židom 9,27

Obstojíme pred Božím súdom? Sme na neho pripravení? Bojíme sa ho, alebo dúfame, že sú to len vymyslené báje? Na to už si musí odpovedať každý z nás.

„Poďme len a súďme sa – vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. Ak ste povoľní a poslúchnete, okúsite dobro krajiny. Ak sa však zdráhate a protivíte, okúsite meč, lebo ústa Hospodinove hovorili.“ Izaiáš 1,18-20

Boh nás ubezpečuje, že aj keď sme zašpinení vinou hriechu až po uši, tak nás môže obmyť a naše srdce môže byť čisté ako sneh. Je to však na našom rozhodnutí. Ak Ho prijmeme ako svojho Spasiteľa, tak okúsime Jeho dobrotu. Ak však nie, spôsobíme si vlastný pád.

Boh nám svoje spasenie nevnucuje, On nám Ho len ponúka. Pre nás ľudí, je veľakrát ľahšie žiť bez Neho. Ale môžeme bez Boha aj zomrieť?

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Bez Boha žiť - Bez Boha zomrieť

Ján Pilch,10. 8. 2014 22:58

Ešte počas totality som počul z jednej rozhlasovej misijnej stanice počul výrok: Bez Boha sa ľahko žije ale ťažko umiera. Tento výrok povedal istý vyššie stranícky postavený človek.
A teraz prečo to tak je. Keď počas života odmietame Boha vo svojom živote, tak to nieje preto, že by neexistoval ale preto lebo si tým chceme odľachčiť svedomie aby sme mohli konať to čo nieje správne v Božích očiah. Cítime sa silný, odvážny a upevňujúci svoje egoistické JA. Avšak keď príde čas odchodu na večnosť začína snami lomcovať naše svedomie, ktoré sa roky správalo suverenne zrazuje roztrasené, lebo si začína uvedomovať, že smrťou nič nekončí ale práve začína, a to cesta pred Božiu tvár a Jeho spravodlivý súd. A preto ak nieje v živote človeka Ježiš Kristus, Boží Syn tak je to veľmi ťažký odchod do večnosti.

Bez Boha žiť - Bez Boha zomrieť

Ján Pilch,10. 8. 2014 22:53

Ešte počas totality som počul z jednej rozhlasovej misijnej stanice počul výrok: Bez Boha sa ľahko žije ale ťažko umiera. Tento výrok povedal istý vyššie stranícky postavený človek.
A teraz prečo tak je. Keď počas života odmietame Boha vo svojom živote, tak to nieje preto že by neexistoval ale preto lebo si tým chceme odľachčiť svedomie aby sme mohli konať to čo nieje správne v Božích očiah. Cítime sa silný, odvážny a upevňujúci svoje egoistické JA. Avšak keď príde čas odchodu na večnosť začína snami lomcovať naše svedomie, ktoré sa rokysprávalo suverenne zrazuje roztrasené, lebo si začína uvedomovať, že smrťou nič nekončí ale práve začína, a to cesta pred Božiu tvár a Jeho spravodlivý súd. A preto ak nieje v živote človeka Ježiš Kristus, Boží Syn tak je to veľmi ťažký odchod do večnosti.