Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kresťania v Ugande

Počas cesty naprieč Ugandou sme navštívili miestny kostol. Naša africká sprievodkyňa nám zastavila v jednej dedinke a keďže bola nedeľa, mali práve bohoslužby. V jednoduchej budove z tehál a so strechou z vlnitého plechu sa zhromaždili ľudia z celej dediny, aby oslavovali Boha a počúvali Slovo Božie. Ľudia spievali falošne, ale od srdca a s veľkou radosťou.

 

20190714_113420.jpg

 

Keď uvideli, že prichádzame, niektorí vybehli z kostola, aby nás privítali. Ľudia sú tu veľmi pohostinní, a tak nás ako vzácnu návštevu posadili priamo do prvej lavice, aby si nás uctili. Kazateľ nás pred kázňou privítal a požiadal, aby sme sa predstavili a povedali niečo o sebe. Ľudia boli šťastní a tlieskali.

 

20190714_103523.jpgKázeň bola veľmi výživná. Neviem, či kazateľ študoval teológiu, ale mal úžasné poznanie Slova Božieho. Čítanie bolo o tom, ako Ježiš prišiel za Jánom Krstiteľom, aby sa dal pokrstiť. Kázeň sa odvíjala od príbehu Adama a Evy cez Ježišov život až po aplikáciu do každodenného života. Celý čas sa opierala o biblické verše a bola z angličtiny simultánne prekladaná do miestneho jazyka. Kazateľ hovoril s úžasným zapálením a nadšením. Aj napriek tomu, že rozprával asi hodinu, dokázali sme vnímať každé slovo. Obdivovali sme tiež malé deti, ktoré sedeli ako päť peňazí a nerušili služby plačom ani rozprávaním.

 

20190714_111954.jpg


Z kázne ma najviac zaujali tieto myšlienky:


"Počas Starej Zmluvy krv zvierat len zakryla hriech, ale Ježiš Kristus nás zbavil všetkých hriechov, takže už nemusíme obetovať zvieratá a môžeme byť oslobodení od ťarchy hriechu."


"Prví ľudia nemali Bibliu, ani prorokov, ani kazateľov, ani kostoly, a napriek tomu vedeli, že majú chváliť Boha. Je to v našom vnútri a Boh nás k tomu vedie."

 

"Tak ako Ábel priniesol Bohu obetu, ktorá sa mu zapáčila a Kain takú, ktorú Hospodin odmietol, tak aj dnes sú vo svete praví a falošní vyznávači Krista."

Keď sme odchádzali z kostola, predstavitelia zboru sa s nami lúčili a požiadali nás o email a WhatsApp. Hneď na druhý deň sme dostali správu, že sú vďační, že sme prišli a boli súčasťou ich spoločenstva.

"Nie je podstatné či sme chudobní alebo bohatí, lebo tie najdôležitejšie veci sú zadarmo. Láska Kristova, ktorá nás spája a dáva nám večný život."

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář